ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „ПРОФЕСОР ВЛАДИСЛАВ ВАРАГИЋ“

Српско фармаколошко друштво расписује конкурс за награду која носи име професора Владислава Варагића (у даљем тексту – Награда). Ово признање има за циљ да подстакне креативност, истраживачки дух и љубав према науци које је неговао и несебично преносио на млађе професор Варагић током своје плодне, дугогодишње каријере. Годишња Награда додељује се за изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком раду током последњих десет година. Награда је намењена истраживачима, члановима Српског фармаколошког друштва који су млађи од 40 година. Награда се додељује у виду Дипломе/Медаље.

Право предлагања кандидата за Награду имају чланови Друштва, при чему сваки предлог мора да има подршку од најмање пет чланова. Предлози за Награду достављају се у писаној форми. Морају бити детаљно образложени и садржати кратку биографију и библиографију, као и податке о истакнутим резултатима кандидата. Резултати могу бити остварени у земљи и иностранству и могу се састојати од публикација у реномираним часописима и монографијама, као и успешно реализованих пројеката и патената. Такође, узима се у обзир и менторски рад са млађим сарадницима. Избор кандидата врши посебна комисија Српског фармаколошког друштва посебно именована за ту сврху, а користећи важеће критеријуме за вредновање научно-истраживачких радова у Републици Србији.

Свечана додела Дипломе/Медаље биће организована на мини-симпозијуму посвећеном делу професора Варагића који ће се одржати 13.12.2017. године у 13 сати у свечаној сали Медицинског факултета Универзитета у Београду. Добитник Награде у обавези је да на Скупштини Српског фармаколошког друштва одржи предавање у коме ће представити резултате својих истраживања.

Предлог кандидата за Награду треба доставити до 31. октобра 2017. године на адресу Друштва:
СРПСКО ФАРМАКОЛОШКО ДРУШТВО
Медицински факултет – Институт за клиничку фармакологију, фармакологију и токсикологију
(н/р проф. др Зоран Тодоровић)
Др Суботића 1, 11129 БЕОГРАД
П.Б. 38


WCP2018KyotoPoster

WCP2018Kyoto (PDF)

No. 88 June 2017
The semi-annual newsletter from the International Union of Basic and Clinical Pharmacology