Поштовани чланови Српског фармаколошког друштва,

Обавештавам вас да је програм мини-симпозијума посвећеног лику и делу нашег чувеног
фармаколога, професора Владислава Варагића, под називом “Осврт на научни опус
професора Владислава Варагића – савремена истраживања” , акредитован од стране
Здравственог савета РС (Одлука бр. А-1- 2275/17) са 8 бодова за предаваче и 4 бода за
полазнике. Организатори скупа су Српско фармаколошко друштво и Медицински
факултет Универзитета у Београду.

Планирано је да се овај скуп одржи у склопу манифестације “Стремљења и новине у
медицини” коју Медицински факултет Универзитета у Београду већ традиционално
одржава сваке године у децембру месецу, дана 13.12. у Свечаној сали Медицинског
факултета, са почетком у 13 часова.

Том приликом ће, сходно одлуци Скупштине СФД од
16.6.2017. године, бити додељена и годишња награда за научноистраживачки рад у
области фармакологије “Професор Владислав Варагић”.

Програм мини-симпозијума “Осврт на научни опус професора Владислава Варагића –
савремена истраживања” дат је у прилогу.

Молим вас да ову информацију проследите свим заинтересованим колегама.

Силва Добрић
председница СФД

Програм  (PDF)


WCP2018KyotoPoster

WCP2018Kyoto (PDF)

No. 88 June 2017
The semi-annual newsletter from the International Union of Basic and Clinical Pharmacology