Proslava 50 godina rada zavoda za Farmakologiju, Toksikologija i Kliničku Farmakologiju i katedre za Farmakologiju i Toksikologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i 25 godina kontinuiranog izlaženja knjige “Lekovi u Prometu”