Proslava 50 godina rada Zavoda za Farmakologiju, Novi Sad


14.KFS-Zbornik


JAVNI POZIV O DODELjIVANјU NAGRADE „PROFESOR VLADISLAV VARAGIĆ“

Srpsko farmakološko društvo (SFD) raspisuje konkurs za nagradu koja nosi ime profesora Vladislava Varagića (u dalјem tekstu – Nagrada). Ovo priznanje ima za cilј da podstakne kreativnost, istraživački duh i lјubav prema nauci koje je negovao i nesebično prenosio na mlađe profesor Varagić tokom svoje plodne, dugogodišnje karijere. Nagrada se dodelјuje za izuzetne rezultate postignute u naučno-istraživačkom radu tokom poslednjih deset godina, a namenjena je istraživačima, članovima SFD koji su mlađi od 40 godina. Nagrada se dodelјuje u vidu Diplome.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju članovi Društva, pri čemu svaki predlog mora da ima podršku od najmanje pet članova. Predlozi za Nagradu dostavlјaju se u pisanoj formi. Moraju biti detalјno obrazloženi i sadržati kratku biografiju i bibliografiju, kao i podatke o istaknutim rezultatima kandidata. Rezultati mogu biti ostvareni u zemlјi i inostranstvu i mogu se sastojati od publikacija u renomiranim časopisima i monografijama, kao i uspešno realizovanih projekata i patenata. Takođe, uzima se u obzir i mentorski rad sa mlađim saradnicima. Izbor kandidata vrši komisija SFD, posebno imenovana za tu svrhu, a koristeći važeće kriterijume za vrednovanje naučno-istraživačkih radova u Republici Srbiji.

Svečana dodela Diplome biće organizovana tokom trajanja 14. Kongresa farmakologa Srbije i 4. Kongresa kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem koji će biti održani u Novom Sadu od 18. do. 21 septembra 2019. godine. Dobitnik Nagrade u obavezi je da na svečanosti uručenja nagrade održi predavanje u kome će predstaviti rezultate svojih istraživanja.

Predlog kandidata za Nagradu treba dostaviti do 31. juna 2019. godine na adresu Društva:

SRPSKO FARMAKOLOŠKO DRUŠTVO
Medicinski fakultet – Institut za kliničku farmakologiju, farmakologiju i toksikologiju
(n/r  prof. dr Zoran Todorović)
Dr Subotića 1, 11129 BEOGRAD
P.B. 38

14. KFS-Program